راهکارهای مقابله با کم آبی

راهکارهای مقابله با مشکل کم آبی

کمبود آب در ایران کارشناسان و اساتید زیاد به موضوع کم آبی در ایران پرداختند و ما در این مجال اصلا قصد نداریم به ابعاد جدیدی از این مشکل بپردازیم. هدف ما در اینجا ارائه راهکارهای علمی و عملی برای Read more…

نماتد

نماتد

تعریف نماتد(نماتود): به سرطانی شدن بافت ریشه نماتد(نماتود) گفته می شود، در این حالت ساختار ریشه گره گره شده و کارائی خود را که جذب مواد از خاک به گیاه است از دست می دهد. اینکار توسط یک نوع کرم Read more…

By جلال علیون, ago
خیار

شوری خاک

یکی از الزامات مهم قبل از احداث گلخانه ، بررسی شرایط خاکی و آبی منطقۀ مورد نظر است، چنانچه خاک یا آب محل احداث گلخانه متناسب با نوع گیاهان مورد نظر جهت کاشت در گلخانه نباشند به هیچ عنوان نسبت به احداث گلخانه اقدام نکنید. بارها شنیده شده است که بعضی از افراد چنین استنباط می کنند که با تعویض خاک این محل می توان این مشکل را برطرف کرد، این در حالیست که تجربه نشان داده است به دلیل تبایل یونی خاکها باهم بعد از گذشت مدت زمان محدودی دوباره خاک تعویض شده نیز شور خواهد شد. البته می توان مشکل شوری آب که در نهایت به شوری خاک منجر خواهد شد را با دستگاه های آب شیرین کن برطرف کرد که در اینجا هم باید به صرفۀ اقتصادی این کار دقت کرد چرا که این کار بسیار هزینه بر خواهد بود.

By جلال علیون, ago