دسته‌بندی نشده

هدف از تاسیس این سایت

مدتها بود در فکر انتقال تجربیات و آموخته های خودم به شکلی متفاوت و همه گیر برای فعالین عرصه کشاورزی بودم، بعد از مشورت های زیاد با اساتید عرصه ارتباطات و تبلیغ تصمیم به ایجاد این وب سایت کردم هدف اصلی از تاسیس این وب سایت ارائه جدیدترین و بروزترین Read more…

By جلال علیون, ago