راهکارهای مقابله با کم آبی

راهکارهای مقابله با مشکل کم آبی

کمبود آب در ایران کارشناسان و اساتید زیاد به موضوع کم آبی در ایران پرداختند و ما در این مجال اصلا قصد نداریم به ابعاد جدیدی از این مشکل بپردازیم. هدف ما در اینجا ارائه راهکارهای علمی و عملی برای مدیریت و گذر از مشکل کم آبی در ایران است. Read more…